ICSE TOPPERS - St. Joseph's School, Pakartalla, Kahalgaon, Bhagalpur, Bihar
   
 
 
2021 - 2022 Batch
 
 
Harshit Raj 97.6%
Aman Raj 96.2%
Sakshi Sinha 95.4%
Sakshi Kumari 95.2 %
Akanksha Anand 94.8 %
Lucky 94.4 %
Neha Parween 94 %
Manshi 93.6 %
Avinav Tomar 93 %
Priya Rani 92.6 %
Rashi Kumari 92.2 %
Anshu Kumar 92.2 %
Harsh 91.2%
Aman Babu 91%
Apurva Kumari 90.8%
Alok Anand 90.6%
Yash Raj 90.2%
     
     
   
 
   
 
 
  

   
Go to top
© Copyright 2011 All right reserved by, ST. Joseph’s School, Kahalgaon, Bhagalpur
Powered by :Sanvi Designers